Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Algemeen > Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

De school is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) te Sittard. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van deze school. De Stichting LVO kent tevens een Raad van Toezicht.

College van Bestuur Stichting LVO
Interim-voorzitter: Nico de Vrede
Interim-lid: drs. Jan Rijkers

Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon: 046-4201212

Website: www.stichtinglvo.nl