Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Algemeen > Inspectie

Inspectie

Het toezicht op de school berust bij de Inspectie van het Onderwijs. Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u terecht bij:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 088-6696060

Vertrouwensinspecteur
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het centrale meldpunt seksueel misbruik en seksuele intimidatie op maandag t/m vrijdag 0900-1113111