Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Algemeen > Veiligheid en respect voor elkaar

Veiligheid en respect voor elkaar

Het Bonnefanten College: `een veilig gevoel`

Het Bonnefanten College is een onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), die een 10-tal gouden regels heeft vastgelegd die ook door onze school worden gehanteerd bij de ontwikkeling van een school waar het voor iedereen veilig leren en werken is.

  1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
  2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
  3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
  4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
  5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
  6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
  7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
  8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
  9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doet de school aangifte.
  10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.

De school onderschrijft de doelstelling van het project 'Gezonde School en genotmiddelen' en het 'Convenant Veilige School'. Ieder jaar vinden in dat kader op iedere locatie diverse activiteiten plaats. Hiervoor kunt u de jaarplanning raadplegen van de desbetreffende sector.

Naast individuele zorg zijn er ook contacten en voorlichtingsactiviteiten in het kader van "Schoolslag". Hierbij wordt samengewerkt met instanties als Riagg, GGD, Politie en Bureau Halt.