Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Info en Studiehulp > Studieplanners

Studieplanners

De leerlingen van het Bonnefanten College werken bij de planning van hun studie met studieplanners zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. Elke leerling kan vooraf overzien hoe de leerstof per vak is ingedeeld en wanneer de toetsen zijn gepland. De leerling heeft de studiewijzer elke dag in alle lessen of bij huiswerkbegeleiding nodig.

De studieplanners zijn opgenomen in Its Learning. 

De studieplanner omvat de planning van de leerstof en overhoringen. In de lessen gebruiken docenten en leerlingen deze studieplanner om nieuwe leerstof in te leiden, huiswerkafspraken te maken en toetsen te plannen. De leerlingen gebruiken de studieplanners thuis voor het maken en leren van opdrachten. Om er echter goed aan te kunnen wennen geven de docenten in de brugklas vanuit de studieplanner ook nog eens het huiswerk op voor de volgende les. Waar nodig worden deze planners tijdens de lessen door de vakdocenten aangepast aan de actualiteit.

De studieplanners zijn vanaf de bovenbouw afgestemd op het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Het omvat de gedetailleerde leerstof en toetsplanning die bij elke periode hoort. De leerlingen kunnen vrij onafhankelijk en zelfverantwoordelijk hun studie per vak plannen en in de lessen komen met gerichte vragen over de leerstof.