Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Leerlingzorg > Gezonde School en genotmiddelen

Gezonde School en genotmiddelen

Reglement "Gezonde school en genotmiddelen" en het convenant “Veilige School”

De school onderschrijft de doelstelling van het project „Gezonde school en genotmiddelen en het convenant „Veilige School.

Gezond gedrag
De school wil gezond gedrag en een verstandige leefstijl van de leerlingen bevorderen. Met betrekking tot genotmiddelen en gewoonten probeert de school door informatie (lessen), begeleiding en regelgeving een zorgzaam klimaat te scheppen.

Roken
Roken is verboden onder schooltijd en in het schoolgebouw. Op het schoolterrein wordt het roken van tabak toegestaan aan leerlingen van de klassen vier, vijf en zes op een bepaalde daarvoor aangewezen plaats.

Alcohol
Het gebruik van alcohol is op school verboden. Bij schoolfeesten van leerjaar 1, 2 en 3 wordt geen alcohol verstrekt. Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee te nemen naar feesten, excursies, reizen, schoolkampen of andere schoolactiviteiten. Leerlingen onder invloed van verslavende middelen kunnen verwijderd worden en kunnen (verplicht) verwezen worden naar hulpverlenende instanties.

Gokken
Spelen om geld is in school en bij alle schoolactiviteiten verboden. Leerlingen van onze school mogen in tussenuren, pauzes en tijdens excursies of reizen (nationaal of internationaal) geen gokhal bezoeken of spelen op een speelautomaat.

Drugsbepaling
Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, weed en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen, werkweken en sportdagen. Tegen het verstrekken van drugs aan anderen zal streng worden opgetreden. De overtreder kan van school worden verwijderd. Leerlingen onder invloed van verslavende middelen kunnen verwijderd worden en kunnen (verplicht) verwezen worden naar hulpverlenende instanties.

Afspraken geldend voor alle overtredingen m.u.v. dealing:
1. in het kort geldt voor alle overtredingen: doorgeven aan de mentor.
2. de mentor geeft het signaal door aan de teamleider.
3. de teamleider registreert de gesprekken (datum voorval, naam, afspraak) in het leerlingendossier.

Stappen bij gebruik van cannabis en andere drugs:
In een gesprek met de leerling wordt gepoogd de achtergrond van het misbruik te achterhalen.
1. ouders/verzorgers worden ingelicht. De leerling wordt van de te nemen stappen op de hoogte gesteld.
2. de ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek. De leerling kan in overleg met de ouders daarbij aanwezig zijn.
3. indien gewenst wordt advies ingewonnen bij of verwezen naar professionele hulpverlening.

Stappen bij dealen van cannabis en andere drugs:
Er wordt een gesprek geregeld van de sectordirecteur en de teamleider met ouders/verzorgers en betrokken leerling.
1. er wordt duidelijk gemaakt dat het om een niet te tolereren zaak gaat. De volgende stappen worden daarbij aangegeven.
2. er wordt melding gemaakt bij de politie i.c. de aan school toegewezen gebiedsgebonden politiefunctionaris.
3. als de leerling bij herhaling bij dealing betrokken is, wordt officieel aangifte gedaan bij de politie.
4. vervolgens bepaalt de sectordirecteur de te nemen sancties, meestal zal dat verwijdering van school inhouden.