Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Voor ouders > Brieven aan ouders

Brieven aan ouders

Schooljaar 2018-2019

Correspondentie schooljaar 2018-2019
Klik op (*) om het bestand te openen.

(*) Uitnodiging oudergesprekken februari 2019

(*) Presentatie informatieavond havo 3

(*) Schoolregels klas 1, 2 en 3
(*) Aanpassing schoolregels klas tl 4 en havo 4 en 5

(*) Uitnodiging informatieavond tl 3
(*) Uitnodiging informatieavond tl 4

(*) Uitnodiging informatieavond tweede klassen
(*) Uitnodiging ouderavond brugklassen

(*) Uitnodiging algemene informatieavond havo 3
(*) Uitnodiging algemene informatieavond havo 4
(*) Uitnodiging algemene informatieavond havo 5

(*) Introductieprogramma brugklassen 23 augustus 2018

(*) Brief start schooljaar 2018-2019
(*) Afhaalschema boeken 
(*) Toelichting gebruikersovereenkomst Lesmateriaal

(*) Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal voor nieuwe leerlingen