Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Activiteiten > Activiteiten

Activiteiten

Er zijn veel soorten activiteiten per leerjaar

Per leerjaar is dat verschillend. Elke activiteit wordt weer apart aangekondigd voor de desbetreffende groep. Zie ook de rubriek 'Voor leerlingen' en 'Jaarkalender'. Hier een algemeen overzicht van soorten activiteiten die het Bonnefanten College HV organiseert.

Schoolfeesten leerjaar 1,2 en 3
Een aantal malen per jaar organiseert de school samen met de leerlingenraad tegen een kleine vergoeding een feest voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. Deze feesten vinden op school plaats en zijn alleen bedoeld voor de eigen leerlingen.Medewerkers van de school zijn aanwezig om toezicht te houden.

Feesten bovenbouw Voor de ouderejaars leerlingen vinden feesten meestal plaats buiten het schoolgebouw in gerenomeerde feestzalen, in afspraak met de exploitant die daarvoor mede verantwoordelijkheid draagt. Meestal is eern feest aan het begin van schooljaar voor de ouderejaars, het kerstgala in december en het examenfeest bij gelegenheid van de Laatste School Dag van de examenklassen in april / mei.

Schoolreizen
Voor de leerlingen van havo 4 en 5 vinden omstreeks de laatste week van april bij voldoende deelname culturele reizen naar Berlijn of Londen, Rome of Athene en Praag plaats.
De leerlingen van havo 5 kunnen in het najaar deelnemen aan de reis naar Berlijn, waar het programma zich vooral richt op de vakken geschiedenis2 en CKV2/3.

Leerjaar 3 sluit traditiegetrouw het schooljaar af met een schoolkamp op Schiermonnikoog of in de Ardennen (Sprimont).

In de loop van september ontvangen de leerlingen nadere informatie over de data en reiskosten.

Voor de onderbouwklassen vinden er dagexcursies plaats, wat dichter bij huis in eigen land of in buurlanden.

Overige activiteiten (van schooljaar tot schooljaar kan dat enigzins verschillen):

 • museum-, theater en filmbezoek
 • introductieactviteiten begin schooljaar
 • vakgebonden en ontspannende excursies
 • Bonnefantenmuseumbezoek door brugklassers
 • leerlingen zanggroep
 • sportdagen voor leerjaar 1 en 2
 • Kom-met-je Kunst: kennismaken met vele aspecten van kunst en cultuur
 • toneelclub
 • musical
 • dramacursus
 • WhatzNext: onze presentatie van podiumkunsten van leerlingen en docenten
 • theaterbezoek aan toneelgroep Maastricht (Het Vervolg in Derlontheater)
 • Berlijnreis bovenbouw
 • Praagreis bovenbouw
 • Tweejaarlijkse Gymnasiumreis naar Rome of Athene
 • Skireis voor (winter) sportievelingen
 • Museumbezoek aan Amsterdam of Den Haag
 • CKV projectdagen 'Capture the City'
 • workshops rappen
 • cursus jazzdance
 • debatwedstrijden
 • poetrynight
 • theaterproject 'Survivors' leerjaar 2
 • filmavonden op school voor leerjaren 1 en 2
 • atelieruren
 • culturele avonden / podium-presentaties
 • disco voor leerjaren 1, 2 en 3
 • Historische stadswandeling in binnenstad Maastricht ljr.2.
 • vakantie op Schiermonnikoog of in Ardennen voor leerjaar 3
 • schrijven voor Amnesty International
 • Rama Nicaragua project (Stedenband Maastricht - El Rama )
 • kerstgala
 • Eurosport (jaarlijks terugkerend internationaal uitwisselingsproject met 10 middelbare scholen in Europa)
 • Vierde klas excursie naar Ieper (oorlogskerkhoven W.O. I)
 • excursie naar Brussel ljr.2.
 • Museumbezoek CKV in Brussel, Antwerpen, Keulen
 • Leerjaar 3 excursie naar Keulen