Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Onderwijsaanbod > Dansopleiding

Dansopleiding

Dansen op school

ease on down dans

Vooropleiding Dans Maastricht

Als je danser in een dansgezelschap wilt worden, choreograaf of dansdocent moet je al op jonge leeftijd beginnen met je professionele opleiding, liefst als je 10 of 11 jaar oud bent maar tenminste op het moment dat je naar de brugklas gaat.

Binnen het LVO, de scholenkoepel waar het Bonnefanten College onder valt, is een Vooropleiding Dans gevestigd.

De leerlingen volgen naast de lessen van de normale middelbare school een professionele opleiding voor jonge getalenteerde dansers, die hen voorbereid op een carrière in de dans als danser, dansmaker of docent.

Het vak “Dans” vormt een van de examenvakken voor leerlingen van HAVO en VWO.

De leerlingen volgen tot 13:30 uur hun “normale” lessen van de middelbare school. Om 14:00 uur starten vervolgens de danslessen in de danszalen van Kumulus te Maastricht.

De leerlingen hebben elke dag een les van 90 minuten klassieke dans,
2 maal per week een les van 75 minuten moderne dans en een maal per week een les van 75 minuten folklore dans. Gedurende twee weken per schooljaar is er dagelijks een les improvisatie/compositie.

De dansleerlingen van klas 4 en 5 hebben wekelijks een les dansgeschiedenis.

De lessen worden gegeven door docenten met een HBO niveau.

Er zijn diverse optredens en voorstellingen per schooljaar, waarvoor mensen uit het danswerkveld choreografieën voor de leerlingen maken. Ook bezoeken de dansleerlingen zoveel mogelijk dans- en balletvoorstellingen in het Theater aan het Vrijthof.

Als voorbereiding op de Vooropleiding Dans zal er per 1 januari 2020 een klas worden gestart voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze groep zal 2 maal per week in de zalen van Kumulus na schooltijd telkens 2 lessen hebben. De ene keer zal dat klassieke dans en folklore dans zijn, de andere dag is dat klassieke dans en moderne dans.

Om deel te mogen nemen aan de Vooropleiding Dans moet er eerst auditie worden gedaan. De kandidaten worden getest op fysieke geschiktheid, coördinatie, muzikaliteit en creativiteit.

Contact: liesbethwiertz@gmail.com