Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Leerlingzorg > Passend onderwijs

Passend onderwijs

Informatie passend onderwijs

Klik hier voor het openen van het schoolondersteuningsprofiel van het vmbo.

Klik hier voor het openen van het ondersteuningsplan van het Samen Werkings Verband Maastricht e.o.

Klik hier voor het openen van de brochure 'Loket passend onderwijs'.

Klik hier voor de notitie over de tussenvoorziening.