Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Muziek

Muziek

Logo MT groot

Muziek op het Bonnefanten College!

“Tijdens een tussenuur speelt er een leerling op de vleugel in de aula, in de pauze klinkt er Rockmuziek uit het muzieklokaal en een aantal brugklassers zingen het net geleerde koor stuk door de gangen”  Muziek leeft op het Bonnefanten College!

Het Bonnefanten College besteedt extra aandacht aan muziek door middel van:


Diverse muzikale activiteiten:
Naast de reguliere muziekles is er voor alle leerlingen jaarlijks een muziekproject.
Zo is er o.a. het zangproject voor de brugklas, het carnavalsproject voor de tweede klas en de culturele middag voor het derde leerjaar. Ook wordt er voor alle leerlingen binnen de school een grote culturele avond georganiseerd: “WhatZnext”.

MuziekTalent
Voor alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 is er vanaf 2016-2017 de mogelijkheid om deel te nemen aan MuziekTalent: een doorontwikkeling van de VoCo onderbouw (vooropleiding van het conservatorium onderbouw) die sinds 2008 op het Bonnefanten College aangeboden word. Waar bij de VoCo de achterliggende gedachte een voorbereidend traject richting het Conservatorium was, biedt MuziekTalent een breder perspectief. MuziekTalent is bedoeld voor leerlingen met een meer dan gemiddeld muzikaal niveau die graag extra tijd willen steken in Musiceren, zichzelf op muzikaal gebied verder willen ontplooien en eventueel een vervolgopleiding Muziek ambiëren. MuziekTalent besteedt aandacht aan muziektheorie, gehoor & solfège, musiceren in groepsverband, componeren en presenteren. MuziekTalent laat leerlingen kennis maken met alle aspecten van Muziek en mogelijke vervolgopleidingen.
MuziekTalent is een aanvulling op de Muzieklessen bij een Muziekschool en/of privé-docent en dient niet ter vervanging hiervan. MuziekTalent is mogelijk na een auditie.
Voor meer informatie over MuziekTalent klik HIER.
Aanmelden voor MuziekTalent kan door middel van het inschrijfformulier.
Voor meer informatie over de auditie voor MuziekTalent klik HIER voor auditierichtlijnen
Voor meer informatie over het curriculum van MuziekTalent kunt u contact opnemen met mw. Renée Joosten via r.joosten@stichtinglvo.nl
(logo en flyer MuziekTalent is ontworpen door Hannah Geelen: oud-leerling).

Muziek als examenvak
I
n de bovenbouw kan muziek als examenvak gekozen worden. Naast aandacht voor   muziekgeschiedenis en algemene muziektheorie, ligt er veel nadruk op musiceren. Leerlingen worden uitgedaagd om hun muzikale mogelijkheden te verkennen door verschillende instrumenten uit te proberen. Er wordt zowel individueel als in groepsverband gemusiceerd en leerlingen treden regelmatig op binnen en buiten de school.

Vooropleiding Conservatorium (VoCo)
Voor bovenbouwleerlingen die een vervolgopleiding Muziek ambiëren biedt het Bonnefanten College de vooropleiding voor het conservatorium, ook bekend als VoCo. Hiervoor is een samenwerkingsverband aangegaan met het Conservatorium Maastricht. VoCo is bedoeld voor leerlingen met een meer dan gemiddeld muzikaal niveau die graag extra tijd willen steken in musiceren, zichzelf op muzikaal gebied verder willen ontplooien en een vervolgopleiding klassieke muziek, lichte muziek of docent muziek ambiëren. Leerlingen uit havo 4/5 en vwo 5/6 kunnen auditeren voor deze opleiding. De auditie vindt plaats op het Conservatorium voor een hoofdvakdocent en coördinator van de VoCo. Na toelating krijgen de VoCo-leerlingen theorielessen en een praktijkles van een hoofdvakdocent op het Conservatorium. Het uiteindelijke doel is om toegelaten te worden tot het Conservatorium binnen de opleiding klassiek, lichte muziek of docent muziek.

Voor meer informatie over de VoCo, klik HIER.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Vooropleiding Pop/Rock (klik hier voor de flyer).
LVO regio Zuidwest is in schooljaar 2016-2017 een pilot vooropleiding pop/rock gestart in samenwerking met licentiehouders van de Rockacademie in Tilburg. Dit voortraject is bedoeld voor leerlingen met een meer dan gemiddeld muzikaal niveau die graag extra tijd willen steken in musiceren, zichzelf op muzikaal gebied verder willen ontplooien en een vervolgopleiding Pop/Rockmuziek ambiëren. Ook singer-songwriters zijn welkom!
Het traject bestaat uit 20 blokuren per jaar waarin de leerling kennis maakt met diverse aspecten die van belang zijn voor de vervolgopleiding en wordt men klaargestoomd voor een auditie aan een Pop/Rock vervolgopleiding. Deelname aan de vooropleiding pop/rock is ook mogelijk voor leerlingen van de andere LVO-scholen in de omgeving.
Voor meer informatie over de vooropleiding Pop/Rock klik hier.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier.
Voor meer informatie over de auditie klik hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie stuur dan een mail naar
mw. Renée Joosten Coördinator Talentprogramma's Muziek via: r.joosten@stichtinglvo.nl 

Zie ook Facebook: Bonnefanten College Muziek!