Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

TTO

Havo TTO

Wat is TTO?
TTO is de afkorting voor tweetalig onderwijs. Wie op het Bonnefanten College voor TTO kiest, krijgt les in de talen Engels en Nederlands. In grote delen van het bedrijfsleven en bij Hogescholen is Engels de voertaal en daarom krijg je in de hele onderbouwtijd ruim 50% van alle lesuren (vakken) de lessen in het Engels. Bij deze vakken heb je dan ook een Engelstalig lesboek en werkboek en leer je de vakbegrippen in het Engels en Nederlands. Hierdoor leer je de taal best snel. Dit is ook normaal, want je hoort, schrijft en spreekt veel meer Engels dan in het reguliere onderwijs. Na drie jaar TTO behaal je al een officieel certificaat: Het Cambridge First Certificate in English. Je beŽindigt je schoolcarriŤre niet alleen met een havo certificaat maar in je examenjaar behaal je dan ook nog het International Baccalaureate certificaat. Deze certificaten zijn wereldwijd erkend en zeker een prť bij iedere aanmelding op het HBO.

Is TTO op het Bonnefanten College iets voor jou?
Heb je een havo-advies, een havo-TL-advies of een vwo-advies en hou je van een uitdaging? Wil je het beste uit jezelf halen? Ben je niet bang om fouten te maken en heb je voldoende lef om een taal te spreken die je in het begin nog niet (100%) beheerst? Kijk je graag verder dan je neus lang is, zodat je weet wat er in de wereld om je heen speelt? Ben je een doorzetter en voldoende gemotiveerd om extra inspanning te leveren? Dan past het tweetalig onderwijs op het Bonnefanten College prima bij jou!

EIO = Europese en Internationale OriŽntatie binnen het TTO
Internationalisering is meer dan een schoolreisje. Op het Bonnefanten College vinden wij het belangrijk dat je leert verder te kijken. Wat gebeurt in de wereld om je heen? Daarom proberen wij jou op verschillende manieren in contact te brengen met de wereld om jou heen, om niet alleen de verschillen binnen de culturen, gewoontes en landen te leren kennen maar vooral ook hun overeenkomsten. Dit doen wij bijvoorbeeld met behulp van het internet, dagexcursies, gastsprekers en natuurlijk e-mail of persoonlijk contact.

TTO docenten
De docenten volgen een opleiding om hun vak in het Engels te kunnen geven. Een startende TTO docent moet over een goed taalniveau beschikken. Iedere docent volgt verplicht lessen om het Certificate in Advanced English te behalen. Bovendien hebben zij al de scholing classroom English en CLIL* gevolgd bij de universiteit van Nijmegen, Radboud Into Languages. Het TTO docententeam staat garant voor kwaliteit, actualiteit tijdens de les en vakoverstijgende samenwerking.

CLIL* = Content and Language Integrated Learning is de achterliggende didactische methode van het TTO. Dit is een manier van lesgeven waarbij de leerling actief moet zijn. De vakdocent werkt natuurlijk aan zijn eigen vak maar houdt er ook rekening mee dat je Engels aan het leren bent.

Wil je nog meer weten? Kijk dan alvast op de site voor leerlingen van groep 8 van het EP-nuffic, de landelijke organisatie voor TTO scholen: www.Ikkiestto.nl

De site voor geÔnteresseerde ouders van het EP-nuffic is: http://www.europeesplatform.nl/tto/

De ouderbijdrage
Wil je een TTO opleiding volgen, dan moet je weten dat deze wel duurder is dan een gewone opleiding. Naast de reguliere ouderbijdrage van de school vraagt de school nog een verplichte ouderbijdrage voor TTO. De internationale contacten, excursies, culturele activiteiten, materialen voor de mediatheek en ook examengelden brengen namelijk extra kosten met zich mee.
Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage Ä 250,00. Dit bedrag kan per schooljaar en leerjaar gewijzigd worden.

Bij vragen rondom TTO graag contact opnemen met mevrouw Judith Rusche: j.rusche@lvomaastricht.nl