Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Schoolregels > Bonnefanten Afspraken

Bonnefanten Afspraken

Onze Bonnefanten Afspraken zijn leidend voor ons gedrag.
Dat betekent dat iedereen zich op een normale en respectvolle manier gedraagt in school en daarbuiten.


1. De enige leerlingeningang is via de ingang bij het sportveld.
2. Je volgt altijd de aanwijzingen van het personeel op.
3. Je hebt je leerlingenpas altijd bij je en laat deze zien op verzoek.
4. Zet fietsen en scooters op de daarvoor bestemde plaatsen op het schoolterrein of fietsenkelder.
5. Het gebruik van digitale media is alleen toegestaan buiten de klaslokalen en OLC of binnen de lessituatie, mits de docent of coach toestemming heeft gegeven. Beeld- en geluidsopnames mogen vanwege privacy alleen worden gemaakt met expliciete toestemming van de schoolleiding of van een medewerker.
6. Tijdens de pauzes en tijdens tussentijds lesuitval blijven alle leerlingen op het schoolterrein.
Zij blijven in de kantine/leercentra/aula of op het schoolplein. Dit op aanwijzing van het dagrooster/de docent.
7. Eten en drinken mag in en rond de aula en buiten op de daarvoor aangewezen plaatsen. Het nuttigen van water is op de gehele school toegestaan, mits toestemming gegeven is door de desbetreffende docent.
8. Wil je naar het toilet? Dat kan tijdens de pauzes en leswisselingen.
9. Jassen, mutsen, petten en dergelijke blijven buiten de lokalen (in kluis of op kapstok).
10. Roken is op het gehele terrein van het Bonnefanten College niet toegestaan. Dit verbod geldt ook voor de directe omgeving van de poort en bij de personeelsingang en ingang aan de achterzijde bij de sporthal.
11. Het gebruik van alcoholische dranken en/of verdovende middelen/Energy drinks
is niet toegestaan.