Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Voor leerlingen > De Gezonde Kantine

De Gezonde Kantine

De Gezonde Kantine

Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines

Het Bonnefanten College heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Visie
Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

De Gezonde Schoolkantine
We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze.

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

1.         Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
2.        Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
3.        Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

De kantine stimuleert water drinken.
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden kannen met water.

Onze ambitie

Wij hebben / onze ambitie is een zilveren kantine:

·         Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes.
·         We bieden minstens groente of fruit aan.
·         De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

 Wij hebben / onze ambitie is een gouden kantine:

·         Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
·         We bieden groente en fruit aan.
·         De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

 Wij hebben / onze ambitie is een ideale kantine:

·         Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor 100% uit betere keuzes uit de Schijf van Vijf.

·         We bieden groente en fruit aan.

·         De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

 

Structureel beleid

Samen met onze cateraar/kantinemedewerker brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op de schoolsite.

 

Gezonde School vignet

De Gezonde School-aanpak is een werkwijze waarmee onze school werkt om structureel te werken aan gezondheid. De gezonde school is gebaseerd op de vier pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid.

 

Fysieke en sociale omgeving


Fysieke omgeving

Het Bonnefanten College  richt de schoolomgeving zo in dat het gezond eten en drinken stimuleert. Naast het faciliteren van De Gezonde Schoolkantine bieden we standaard kannen met water aan in de school die niet op het toilet gevuld worden.

 

Sociale omgeving

We informeren ouders/verzorgers over het voedingsbeleid en zorgen ervoor dat het beleid via de website altijd gemakkelijk is in te kijken, ook voor de leerlingen.

We informeren ouders/verzorgers over het voedingsbeleid en de schoolregels en zorgen ervoor dat het beleid via de website en schoolgids altijd gemakkelijk is in te kijken, ook voor de leerlingen.

 

 

Pleinbeleid

Onze school is onderdeel van de omgeving. Om de gang naar supermarkten en snackbars te verminderen voeren wij deels  een pleinbeleid. Er zijn regels over het verlaten van het schoolterrein door leerlingen in pauzes en tussenuren. Bij het structureel niet naleven van de afspraken [gaat de school in gesprek met de desbetreffende leerlingen en worden de ouders/verzorgers ingelicht.

 

Meenemen eten en drinken

Er zijn afspraken over het meenemen van eten en drinken naar school. Zo zijn grootverpakkingen en energydranken voorbeelden van producten die bij ons op school niet zijn toegestaan. Bij het constateren van voedingsmiddelen die op school niet zijn toegestaan worden deze producten ingenomen.

 

Hygiëne & duurzaamheid

In onze kantine wordt er gewerkt volgens de HACCP-regels.
Er zijn maatregelen genomen om voedselverspilling tegen te gaan.
Materialen worden gescheiden [en/of gerecycled.
Er wordt milieuvriendelijk materiaal gebruikt,