Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Actueel

Actueel

Stand van zaken voortgezet onderwijs Maastricht Masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’

Betreft: Stand van zaken voortgezet onderwijs Maastricht Masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’

Maastricht, 7 juni 2018

Beste ouders, beste leerlingen,

Graag willen we jullie informeren over de actuele stand van zaken van ons Maastrichtse onderwijs. In dit schrijven gaan we dieper in op de situatie rondom onze docenten en blikken we vooruit op het Masterplan (her)inrichting en huisvesting voortgezet onderwijs Maastricht ‘Onderwijs is van ons allemaal’.

Op 17 mei jl. hebben jullie van ons het bericht ontvangen dat er voor schooljaar 2018-2019 meer docenten op hun eigen school kunnen blijven dan eerder was aangekondigd. Het bestuur van LVO maakt geld vrij voor alle scholen van LVO Maastricht. Hierdoor wordt de personeelsreductie gefaseerd. Daarnaast is er op deze manier extra tijd om na te denken over hoe we de Maastrichtse scholen financieel gezond maken en de stabiliteit en continuďteit te borgen. Dit alles met het oog op het Masterplan. Wij gaan hierover ook in gesprek met de vakbonden en vakcentrales. Vanwege de leerlingendaling kunnen we helaas niet voorkomen dat er met ingang van het nieuwe schooljaar medewerkers worden verplaatst. Deze collega’s zullen de komende tijd met vragen en onzekerheden zitten. We zullen hen in deze periode zo goed mogelijk begeleiden.

Voor het Masterplan loopt nog het formele medezeggenschapstraject. Het College van Bestuur van LVO heeft het plan al vastgesteld. We hopen dat we hiervoor binnenkort het officiële startschot kunnen geven. Het startschot om goed en breed onderwijs aan beide kanten van de Maas verder te ontwikkelen.

Het Masterplan beschrijft twee voorkeursscenario’s voor het onderwijs in Maastricht. Wat betekent dat? Beide scenario’s worden momenteel verder onderzocht en getoetst op kwaliteit, onderwijskeuze, huisvesting en toekomstbestendigheid. Beide scenario’s worden doorberekend omdat we alles goed willen organiseren én betaalbaar willen houden. Dit vooronderzoek resulteert uiteindelijk in één scenario: het eindplaatje.

We willen jullie graag meer duidelijkheid geven over hoe het onderwijs eruit zal gaan zien. Ook willen we zoveel mogelijk helderheid bieden over de concrete stappen in de transitie ernaartoe. Uiterlijk eind juni informeren we jullie concreet over onze intenties en wat de transitie betekent voor schooljaar 2019/2020 .

Met vriendelijke groet,

Guido Beckers

Jeffreye Vossen

Centrale Directie LVO Maastricht

 

Loek de Veen

Belinda Westera

Jack Cortenraad

Peter Overgaauw

Janny de Vries

Marij Dings

Managementteam LVO Maastricht

naar het overzicht