Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu
Magister 6
Office365

Pad

Home > Actueel

Actueel

Vooraankondiging bijeenkomsten voor ouders op 26 en 29 november

Op 26 november organiseren wij van 19.00 tot 20.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders/verzorgers van leerlingen van klas 1, 2 en 3 havo met als onderwerp: ontwikkeling Bonnefanten College.

Aansluitend vind er van 20.15 tot 21.45 uur een klankbordgroep bijeenkomst plaats met als onderwerp: leerling gerichtheid.

Op 29 november wordt er van 19.00 tot 20.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de ouders/verzorgers van leerlingen van klas 3 en 4 tl en 4 en 5 havo. Onderwerp: leerling gerichtheid.

naar het overzicht