Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Actueel

Actueel

Belangrijke mededeling voor de examenklassen!

Belangrijke mededeling voor de examenklassen!

In de oudernieuwsbrief die voor de herfstvakantie is rondgestuurd, stond dat examenleerlingen tot 29 mei 2020 oproepbaar moeten zijn.

In de septembermededelingen van examenblad.nl staat echter dat examenleerlingen tot 4 juli beschikbaar moeten zijn voor noodsituaties.

Er staat het volgende:
“Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt het Continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kunnen het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 4 juli 2020, volgens het overzicht schoolvakanties schooljaar 2019-2020 van het ministerie van OCW).”

Als leerlingen desondanks vakanties boeken vóór 4 juli 2020 is dat voor geheel eigen risico op het al dan niet correct afronden van hun eindexamen en zijn de kosten van eventuele annuleringen voor eigen rekening.

Houd hier a.u.b. rekening mee!

naar het overzicht