Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Algemeen > Schoolgids

Schoolgids

Schoolgids 2018-2019

In de schoolgids 2018-2019 treft u de meest wezenlijke informatie omtrent de school aan.

De schoolgids voor schooljaar 2018-2019 betreft een conceptversie die thans voorligt ter instemming bij de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad van onze school.

Zodra deze instemming is verkregen zal de definitieve versie van de hier online worden geplaatst.

Klik HIER alvast voor de concept schoolgids.