Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Voor leerlingen > Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse activiteiten

Schoolfeesten leerjaar 1,2 en 3
Een aantal malen per jaar organiseert de school samen met de leerlingenraad tegen een kleine vergoeding een feest voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. Deze feesten vinden op school plaats en zijn alleen bedoeld voor de eigen leerlingen.Medewerkers van de school zijn aanwezig om toezicht te houden.

De feesten beginnen om 19.30 uur en eindigen om ca. 23.00 uur. De school verzoekt ouders dringend om hun kind op tijd af te halen. Voor leerlingen die om 23.15 uur nog niet afgehaald of vertrokken zijn, neemt de school in principe geen verantwoordelijkheid.
Als een leerling alcohol in zijn bezit heeft of onder invloed van alcohol is, dan zullen zijn/haar ouders gebeld worden om hem/haar te komen halen. Tevens wordt hij/zij uitgesloten van deelname aan het eerstvolgende onderbouwfeest.

Schoolreizen
Voor de leerlingen van de 4e klas vinden op een aantal momenten in het jaar bij voldoende deelname culturele reizen plaats.
Er wordt ook een sportreisgeorganiseerd.

In de loop van september ontvangen de leerlingen nadere informatie over de data en reiskosten.

Voor de onderbouwklassen vinden er dagexcursies plaats, wat dichter bij huis in eigen land of in buurlanden.

Overige activiteiten

  • Museum-, theater en filmbezoek
  • Vakgebonden en ontspannende excursies
  • Leerlingen zanggroep
  • Workshops rappen
  • Cursus jazzdance
  • Debatwedstrijden 
  • Culturele avonden / podium-presentaties
  • Disco voor leerjaren 1, 2 en 3
  • Schrijven voor Amnesty International
  • Rama project