Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu
Magister 6
Office365

Pad

Home > Algemeen > Missie & Visie

Missie & Visie

MISSIE VHBO

Het vhbo heeft als missie het realiseren van een kwalitatief hoogstaande en inspirerende, (eu)regionale leeromgeving, die tegemoet komt aan de verwachtingen van de leerling en ouders, de medewerkers en de omgeving (basisonderwijs, vervolgonderwijs, bedrijfsleven, overheid), met inzet van de mogelijkheden die de (eu)regio biedt.


VISIE VHBO

Het vhbo benut maximaal de ambities en mogelijkheden van elke leerling door het herkennen en erkennen van het (individuele) leerling profiel. Het uitgangspunt hierbij is optimale differentiatie gericht op een succesvolle doorstroom naar het HBO.

Deze missie & visie is vertaald naar 5 onderwijskundige doelstellingen te weten:
* De leerling leert creatief te denken.
* Hij/zij leert nieuwsgierig te zijn.
* Leerlingen leren van en met elkaar.
* De leerling is (mede)eigenaar van het eigen leerproces.
* Hij/zij leert reflectief te zijn.