Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Algemeen > Missie & Visie

Missie & Visie

We richten het onderwijs in rondom het motto:

Bonnefanten College, Ontwikkel je talenten en leer voor het leven!

Missie
Het Bonnefanten College heeft als missie het realiseren van toekomstbestendig en kwalitatief goed onderwijs in een inspirerende, (eu)regionale, leeromgeving, die tegemoet komt aan het leerpotentieel, ambitie en talenten van leerlingen. Wij zijn een open school die in samenwerking met ouders, de medewerkers en de omgeving (basisonderwijs, vervolgonderwijs, bedrijfsleven, overheid), (eu)regio het onderwijs wil vormgeven om alle leerlingen maximaal tot wasdom te brengen. 


Visie
Het Bonnefanten College is in ontwikkeling en gaat de komende jaren, samen met medewerkers, ouders, leerlingen en omgevingspartners de visie uitwerken en het onderwijs vorm geven vanuit de volgende drie uitgangspunten:

Een school is om te leren en elke jongere voor te bereiden op een Leven Lang Leren.

Het onderwijs vormt de basis voor een circulaire economie en een gezonde vredige samenleving.

De school is de broedplaats voor talent. Het onderwijs is de oefenomgeving voor elke leerling om te kunnen vormen tot wie hij is, te ontdekken wat hij wil en kan en waarvoor hij staat.