Naar de brugklas!

Inschrijven voor de brugklas

Aanmeldweek gemist of wilt u uw zoon of dochter alsnog aanmelden?
Dat kan door een e-mail te sturen naar info@bonnefantencollege.nl

Een toelatingscommissie beslist over de toelating in overleg met de basisschool. De toelating wordt zo spoedig mogelijk per mail of brief bevestigd en uiterlijk vóór 1 mei 2021. Wanneer nodig volgt er een aanmeldgesprek met leerling en ouder.

Bij aanmelding vóór 1 mei wordt uw zoon of dochter op voorwaarde van een bij de school passend advies geplaatst. Bij aanmelding ná 1 mei wordt uw zoon of dochter op een wachtlijst geplaatst en alleen aangenomen indien er plek is.

Alle ingeschreven leerlingen ontvangen in de week van 26 juli 2021 verdere informatie over de start van het nieuwe schooljaar.