Naar de brugklas!

Inschrijven voor de brugklas


De aanmelding gebeurt digitaal. 

Voor de digitale aanmelding is een centrale aanmeldweek.
Tijdens deze week kunt u via de website van onze school een link aanklikken waarna u vervolgens doorgelinkt wordt naar het digitale aanmeldformulier. 

Na de schriftelijke aanmelding zullen de ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd worden voor een intakegesprek.
Dit gesprek duurt ongeveer 15 minuten en er zullen een aantal zaken doorgenomen worden.
Hier kan ook aangegeven worden als een leerling bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie heeft of een andere medische reden aanwezig is waar de medewerkers van onze school rekening mee moeten houden. 

Bonnefanten College biedt onderwijs op vmbo-, mavo-, havo- en vwo-niveau. Voor toelating dient een leerling minimaal een vmbo advies te hebben. Een toelatingscommissie beslist over de toelating in overleg met de basisschool. De toelating wordt zo spoedig mogelijk per mail of brief bevestigd. De toelatingscommissie bestaat uit teamleiders onderbouw) en de zorgcoördinator.

Bij aanmelding vóór 1 mei wordt uw zoon of dochter op voorwaarde van een bij de school passend advies geplaatst. Bij aanmelding ná 1 mei wordt uw zoon of dochter op een wachtlijst geplaatst en aangenomen indien er plek is.

Wilt u uw zoon of dochter alsnog aanmelden?

Dat kan door een e-mail te sturen naar info@bonnefantencollege.nl