Welke brugklas past?

Welke brugklas?

Bij de toelating tot een van onze brugklassen is het advies van de basisschool leidend. Het leerlingvolgsysteem (LVS) van de basisschool bevat gegevens vanaf groep 6 t/m 8, waarbij de nadruk ligt op de scores M8.
Dit LVS maakt deel uit van het onderwijskundig rapport van de basisschool. Daarnaast adviseert de basisschool op grond van vaardigheidsscores en leerling kenmerken die horen bij het geadviseerde onderwijsniveau. Uiteraard vindt er een overdracht plaats door de leerkracht van groep 8 aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs. Deze laatste volgt het advies van de basisschool.

Wat doen we nog meer?

Naast het reguliere curriculum is er op bij ons op school veel aandacht voor creativiteit, MuziekTalent en ook voor gezelligheid bijvoorbeeld Whatz Next, educatieve reizen en uitwisselingen en sportactiviteiten.
Leerlingen praten ook mee in en over de organisatie van ons onderwijs in de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad.

Voor iedere leerling de juiste brugklas
Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 24

Klik hier om je aan te melden