Intensieve begeleiding

Mentor

De mentor is eerstverantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling. Elke week is er een mentoruur ingeroosterd. Samen met de docenten, de teamleider en het zorgadviesteam volgt de mentor intensief de studieprestaties, de aanwezigheid en het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling. Verder beschikken we over een uitgebreide zorgstructuur, met onder meer remedial teaching voor dyslexie en dyscalculie, hulp bij faalangst en sociale vaardigheidstraining. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen verlenging van tijd in toetsweken. Bij de beoordeling van hun werken wordt ook in zekere mate rekening gehouden met hun dyslexie. 

We willen dat leerlingen zich veilig voelen, in een vertrouwde schoolomgeving. Respectvol omgaan met elkaar en met de omgeving staat hierbij voorop. Dat kan niet zonder goede sociale vaardigheden. In de mentorles wordt hier aandacht aan besteed. Alle leerlingen van de onderbouw vergroten hiermee hun sociale redzaamheid. De school is geen eiland. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich kunnen oriënteren op de maatschappij en hun sociale en communicatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. Bij het keuzetraject voor de profielen speelt de mentor met ondersteuning van de decanen een grote rol. In de Tweede Fase volgen de leerlingen met begeleiding van de decanen een programma over loopbaanoriëntatie.

HALLO