De jaarplanning voor dit schooljaar.
Komen er gedurende het schooljaar nog wijzigingen, dan zullen deze in het rood aangegeven worden in de jaarplanning.