Schoolvakanties


De vakanties staan los van de toetsweken.

Bij het plannen van uw eigen vakanties kan niet afgeweken worden van de vastgelegde schoolvakantieweken.

Leerlingen en ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een gedetailleerde jaaragenda, die echter altijd onder voorbehoud is.
Op de website is de geactualiseerde versie te vinden.

In de jaarplanning die aan het begin van het schooljaar gepubliceerd wordt staan een aantal dagen gepland waarop gewerkt wordt met een verkort lesrooster.

De school kan op deze middagen activiteiten organiseren waaraan de leerlingen verplicht zijn deel te nemen.
Denk hierbij aan workshops, stagedagen, voorbereiding toetsweek, buitenschoolse opdrachten, excursies, verdiepingsopdrachten (door leerlingen zelfstandig ondernomen), etc.

Herfstvakantie

Maandag 19 oktober 2020 tot en met zondag 25 oktober 2020

Kerstvakantie

Maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Carnavalsvakantie

Maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari 2021

Meivakantie

Maandag 3 mei tot en met zondag 16 mei 2021

Zomervakantie

Maandag 26 juli tot en met zondag 5 september 2021

 

VRIJE DAGEN

Paasmaandag

Maandag 5 april 2021

Koningsdag

Dinsdag 27 april 2021

Pinksteren

Maandag 24 mei 2021