Vakanties en vrije dagen 2021-2022

Schoolvakanties


De vakanties staan los van de toetsweken.

Bij het plannen van uw eigen vakanties kan niet afgeweken worden van de vastgelegde schoolvakantieweken.

Leerlingen en ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een gedetailleerde jaaragenda, die echter altijd onder voorbehoud is.
Op de website is de geactualiseerde versie te vinden.

In de jaarplanning die aan het begin van het schooljaar gepubliceerd wordt staan een aantal dagen gepland waarop gewerkt wordt met een verkort lesrooster.

De school kan op deze middagen activiteiten organiseren waaraan de leerlingen verplicht zijn deel te nemen.
Denk hierbij aan workshops, stagedagen, voorbereiding toetsweek, buitenschoolse opdrachten, excursies, verdiepingsopdrachten (door leerlingen zelfstandig ondernomen), etc.

Schoolvakanties

Herfstvakantie

Maandag 25 oktober 2021 tot en met zondag 31 oktober 2021

Kerstvakantie

Maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

Carnavalsvakantie

Maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022

Meivakantie

Maandag 25 april tot en met zondag 8 mei 2022

Zomervakantie

Maandag 25 juli tot en met zondag 4 september 2022

 

VRIJE DAGEN

Paasmaandag

Maandag 18 april 2022

Hemelvaart

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren

Maandag 6 juni 2022