Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 52

27-11-2019

Op 5, 6 en 7 november bezochten 2 inspecteurs onze school om te bekijken of wij onze herstelopdrachten goed uitgevoerd hadden. Het oordeel hebben wij vandaag officieel ontvangen.

Goed nieuws, vanaf vandaag officieel ...

 

Bonnefanten College pakt voldoende binnen een jaar terug.

 

Het Bonnefanten College heeft met vereende krachten van personeel en leerlingen haar positie in Maastricht als brede school met gedegen onderwijs weer ingenomen. 

Nadat de inspectie van het onderwijs vorig jaar op een paar gebieden herstelopdrachten had voorgeschreven, is door alle medewerkers met man en macht gewerkt om deze lacunes te repareren en dit is gelukt!

Wij zijn trots op het behaalde resultaat: voldoendes in alle onderwijsstandaarden.

Wij danken iedereen die ons heeft gesteund om dit resultaat te behalen.