29-11-2019

Er zijn toevoegingen in het examenreglement voor de cohorten 2018-2020 en 2019-2021. Ook zijn er formulieren toegevoegd om een melding te maken naar aanleiding van een PTA toets.

Welke toevoegingen er gedaan zijn, staat onder aan elk examenreglement vermeld.
De bijgewerkte examenreglementen zijn terug te vinden op de website.

 

Ook zijn er formulieren toegevoegd voor:
1. Meldingen en verzoeken aan het examensecretariaat te doen.
2. Een verzoek/bezwaar/klacht volgens artikel 22 van het examenreglement in te dienen.

Deze formulieren zijn nu ook op de website terug te vinden.