7-10-2020

De week van 5 t/m 9 oktober is de “Week van de Veiligheid”. In het kader van dit thema zijn instructeurs van Taskforce QRS Maastricht reanimatielessen komen verzorgen aan de klassen BK1A t/m BK1E. De leerlingen leerden in eerste instantie een stuk theorie waarna zij het geleerde in de praktijk zijn gaan toepassen. Taskforce QRS is een stichting die zich inzet om zoveel mogelijk mensen de vaardigheid van reanimatie aan te leren. Hiermee kan de kans op overleving van een plotselinge circulatiestilstand vergroot worden.  

 Bij een reanimatieles volgens het M-QRS protocol leren de scholieren hoe ze de volgende handelingen moeten uitvoeren: 

  • Het adequaat om hulp vragen
  • Het bewustzijn en de ademhaling controleren en beoordelen
  • Het uitvoeren van de borstcompressies en de beademingen
  • Het gebruiken van een automatische externe defibrillator (AED)

Dit alles met in achtneming van alle COVID-19 maatregelen natuurlijk.

 

201007 Reanimatieles