13-11-2020

Op 12 november hebben alle ouders/verzorgers een mail ontvangen met informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.

Deze brief kunt u nogmaals nalezen door in de kolom hiernaast op de link te klikken.