18-11-2020

De leerling van groep 8 gaat binnenkort met zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) op zoek naar een nieuwe school voor voortgezet onderwijs.

Dit is best spannend om te doen, maar het is ook een leuke ervaring om kennis te maken met een nieuwe school.

Jaarlijks organiseert onze school een open dag.
Deze staat voor 2021 gepland op zaterdag 9 januari.
Vanwege Corona zullen we deze dag echter anders invullen dan gewoonlijk.

Wij zijn achter de schermen druk bezig om een online aanbod te organiseren. Op deze manier kunt u op een zelf te kiezen moment toch met onze school kennis maken.

Wij vragen u dan ook om onze website, Instagrampagina, YouTube-kanaal en Facebookpagina in de gaten te houden. Stay tuned. Via deze media houden wij u op de hoogte.

Voor specifieke vragen kunt u ook altijd terecht bij mevrouw G. Feij of de heer G. Willems via ons algemeen telefoonnummer: 043-3541234 of via e-mail:

Mevrouw G. Feij: g.feij@stichtinglvo.nl  
De heer G. Willems: guido.willems@stichtinglvo.nl