17-11-2020

De geplande sportdag op 27 november voor onze brugklasleerlingen gaat NIET door.

In verband met Corona kunnen we deze activiteit niet laten plaatsvinden.
De sportdag zal op een ander moment georganiseerd worden.

Voor 27 november wordt gezorgd voor een alternatief lesprogramma en dit zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.