20-11-2020

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Met ingang van maandag 23 november wijzigt het eenrichtingsverkeer naar onze school. 

Met de auto kan men de Eenhoornsingel inrijden vanaf de Aesculaapstraat. Dus niet meer vanaf de Dr. Bakstraat!

Bij het verlaten van de parkeerplaatsen van school moet u dus vanaf maandag RECHTSAF slaan.
LET OP: vanaf week 48 zal hier streng op gecontroleerd worden!

Voor fietsers verandert er niets.

Hiernaast treft u een afbeelding van de gemeente aan waarin een en ander aangegeven is.