12-2-2020

Op 11 februari is er een presentatie gehouden over de profielkeuze voor leerlingen van havo 4.