12-2-2020

Op maandag 17 februari nemen de leerlingen van havo 3 deel aan het Project "Vrij zijn".

 

Inleiding

In 2019 en 2020 viert Limburg dat het 75 jaar geleden is bevrijd. Een periode waaraan de oude generatie nog herinneringen heeft van onderdrukking en bezetting, van onvrijheid en repressie. Echter, een grote verworvenheid van de tijd na de bevrijding, namelijk Vrij Zijn, wordt inmiddels als zo vanzelfsprekend ervaren, dat we het niet eens meer zien als verworvenheid. Onze jeugd is Vrij maar beseft niet altijd dat dit niet vanzelfsprekend is.

Vrij zijn

De doelen van het project Vrij Zijn:

 1. Het vergroten van het besef van de waarde van vrijheid en hun eigen rol en verantwoordelijkheid hierin bij leerlingen in de leeftijd 12-18 jaar
 2. Het vormgeven van een grensoverschrijdende dialoog rondom bevrijding en vrijheid in Limburg en de grensregio’s
 3. Ontwikkelen van een multimediale productie rondom Bevrijding en Vrijheid in tijdsperspectief
 4. Ontwikkelen van formats voor drie verwerkingslijnen over Bevrijding en Vrijheid
 5. Het aangaan van verbindingen met lokale initiatieven
 6. Het aanreiken van formats en organiseren/faciliteren van samenwerkingen tussen onderwijs en lokale partners om een duurzame basis te leggen voor de dialoog over vrijheid

De activiteiten zijn allemaal gericht op het aanbrengen van besef bij leerlingen over de waarde van vrijheid.

Resultaten

Het project streeft de volgende resultaten na:

 1. Een multimediale productie rondom vrijheid die de zintuigen prikkelt
 2. Een drietal formats voor verwerkingslijnen, debat, kunst en gesprek
 3. Waar mogelijk verbinding met lokale initiatieven
 4. Uitvoering van de productie en verwerkingsactiviteiten op minimaal twee plekken in respectievelijk, Zuid-, Midden en Noord-Limburg en op twee plekken aan de Duitse kant van de grens, waarvan één in Aken en een ander grenzend aan Midden- of Noord-Limburg
 5. Deelname van minstens tien scholen in het voortgezet onderwijs en 1000 leerlingen
 6. Een mogelijk blijvende expositie waarin jeugdigen in Limburg via beelden en innovatieve ICT-oplossingen uitdrukking geven aan hun beleving van vrijheid.

Wat doen we?

In de periode september 2019 – mei 2020 voeren we ons project uit in 10 steden/dorpen op de dag dat die stad/dat dorp 75 jaar geleden bevrijd is. We starten op 12 september in Mesch en eindigen op 3 maart in Arcen. 2 Van de uitvoeringslocaties zijn scholen in Duitsland: Herzogenrath op 7 oktober en Aken op 31 oktober.

We starten steeds met een Theatervoorstelling WOLK, gespeeld door leerlingen uit Heerlen en Herzogenrath.

Daarna kiezen de leerlingen uit Debat, Kunst of In gesprek met.

Wolk

Wolk is een voorstelling over de vrijheid anno nu. De vrijheid die nu vanzelfsprekend lijkt, maar waar 75 jaar geleden tot de dood voor gevochten is.

Op zoek naar hun eigen vrijheid.
Op zoek naar de keerzijde van de vrijheid.
Op zoek naar de waarde van de vrijheid.

Een wolk is vrij. Kan elke vorm aannemen, overal naar toe zweven en het enige wat hem beïnvloed is het weer. In hoe verre zijn wij hetzelfde als wolken? Hoe vrij zijn wij?
Jongeren uit Duitsland en Nederland gaan op zoek.
Op zoek vanuit echte verhalen van het eerste bevrijde dorp van Nederland, Mesch, waar in 12 september 1944 de geallieerden de Nederlandse vlag ophingen.

Wolk is en transparante filmische voorstelling met een beetje van toen en een hoop van nu. Een voorstelling die net als ‘Call Of Duty WO II’ en ‘Anne Frank the escape room’ een real-life experience wil creëren.

Want wie het voelt en ervaart, weet hoe het geweest moet zijn, toch?

Debat

In teams debatteren leerlingen over verschillende stellingen. Door een toss wordt bepaald welk team voor is en welk team tegen. In het strategisch overleg met het team worden de argumenten bepaald. Daarna volgt het debat. Elk team houdt een korte pitch, daarna wordt 10 minuten gedebatteerd en volgt van elk team het slotpleidooi.

De leerlingen horen ter plekke over welke stellingen gedebatteerd wordt. Het kan gaan over de viering van vrijheid en de bevrijding, Europa, actualiteiten rond vluchtelingen en hedendaagse vrijheid en nog veel meer.

Een jury beoordeelt de teams op presentatie, argumentatie en samenwerking.

Kunst

“Mijn generatie heeft vaak nog opa’s en oma’s die de oorlog hebben meegemaakt, voor de generatie daarna is de Tweede Wereldoorlog meer een horrorverhaal, maar oorlog is niet alleen iets van vroeger”, zegt zangeres Maan (de Steenwinkel). “Dat zal mijn boodschap zijn. Ook nu zijn er nog overal oorlogen en conflicten, waar Nederlandse militairen naartoe gaan en waar ze vaak getraumatiseerd uit komen.”

Ook al hebben de meeste Nederlanders tegenwoordig de Tweede Wereldoorlog niet zelf meegemaakt, nog steeds maken we als mens situaties mee, waarin vrijheid in het geding komt.

Leerlingen zetten deze situaties voor zichzelf op een rijtje. Elke onvrije situatie wordt gesymboliseerd met een kleur. Ze schrijven hun zelfbeleefde, waargebeurde situaties op die jezelf of anderen betrof in een unieke streepjescode op een plank. Op de achterkant wordt de naam geschreven van een persoon die een monument verdient.

Met ijslollystokjes wordt een maquette gemaakt om de monumenten tentoon te stellen. Inspiratie hiervoor is het Holocaustmemorial. Wanneer de bevrijdingsroute helemaal is afgelegd en op elke locatie monumenten zijn gemaakt, worden deze tentoongesteld volgens een (combinatie) van de maquettes. In de uiteindelijke tentoonstelling worden ook filmpjes verwerkt

In gesprek met

Niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog maar ook nu nog leven mensen in oorlog en onderdrukking. Wat betekent (on)vrijheid voor ons? En hoe kijken mensen die moesten vluchten naar vrijheid? Leerlingen gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen en leren naar vrijheid kijken vanuit andere invalshoeken.