20-3-2020

Van woensdag 18 maart tot en met vrijdag 3 april dagelijks tussen 15.00-17.00 uur kosteloos huiswerkbegeleiding door KlasseStudent.

Voor verdere toelichting van de huiswerkklas verwijs zie de bijlage naast dit artikel.