24-3-2020

Vandaag zijn alle ouders/verzorgers en leerlingen van 4 TL en 5 havo geïnformeerd over het niet doorgaan van de centrale examens.

Alle informatie hieromtrent kunt u hiernaast terug lezen.