17-3-2020

Vanaf nu is het rooster voor de komende twee weken in Somtoday te zien waarop de digitale contactmomenten met de docenten zijn ingepland.

Verzoek aan alle leerlingen om hier goed naar te kijken.
Zijn er vragen? Neem dan contact op met je mentor.