3-3-2020

Op dinsdag 12 mei a.s. om 17:00 uur zijn er toelatingsaudities voor de vooropleiding dans.

De audities zullen plaatsvinden bij Kumulus, Herbenusstraat 89 in Maastricht.

De auditie staat open voor getalenteerde dansers tussen 10 en 14 jaar.

Aanmelden gaat via liesbeth.wiertz@stichtinglvo.nl