2-4-2020

Vandaag ontvangen alle ouders/verzorgers en leerlingen een mail met de laatste informatie m.b.t. de verlenging van de maatregelen in strijd tegen het coronavirus.

LET OP:

In aansluiting op de brief die u vanmiddag per mail ontvangen heeft, graag uw aandacht voor het volgende.

Gebleken is dat het niet helemaal duidelijk is wanneer de schoolexamens starten, derhalve willen we graag de volgende toevoeging doen.

Onze school start niet op 7 april met de afname van de PTA toetsen. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen tijdig een planning toegestuurd.

Wij hopen dat hiermee één en ander duidelijker is.