22-4-2020

Op 22 april hebben alle ouders/verzorgers en leerlingen een e-mail ontvangen met de informatie naar aanleiding van het kabinetsbesluit (Coronamaatregelen) van 21 april 2020.

De brief van 16 april waarnaar verwezen wordt, was alleen bestemd voor de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers.

Deze informatie is ook terug te vinden op de website.