3-4-2020

Per mail hebben vandaag alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een bericht ontvangen met een terugkoppeling van de ingevulde vragenlijst.

Naar aanleiding hiervan zijn er nieuwe/aanvullende afspraken gemaakt.
Deze zijn in de bijlage bij de brief terug te vinden.