20-5-2020

Zoals aangegeven in de brief van 15 mei jl. is er vanmiddag een nieuwe brief met vervolg informatie gemaild naar de leerlingen en de ouders/verzorgers (met uitzondering van TL 4 en havo 5).