22-7-2020

KENNISMAKINGSAVONDEN VOOR OUDERS

Aan het begin van het schooljaar organiseert de school voor alle afdelingen en leerjaren een kennismakingsavond waar de ouders algemene informatie over het leerjaar ontvangen en kennis maken met de (nieuwe) mentor. Om u hier tijdig over te informeren, vindt u in onderstaand schema de data en tijden.

Een specifieke uitnodiging ontvangt minimaal 1 week vantevoren.

 

Maandag 7 september 2020

18:30 uur: informatieavond ouders klas 1

19.30 uur: informatieavond voor ouders van dyslectische leerlingen

Dinsdag 8 september 2020

18:30 uur: informatieavond ouders klas 2

Woensdag 9 september 2020

18:30 uur: kennismaking ouders havo 3

Dinsdag 15 september 2020

19:00 uur: kennismaking ouders en leerlingen

tl 3 + uitleg PTA-reglement

20:00 uur: kennismaking ouders en leerlingen

tl 4 + uitleg PTA-reglement

Woensdag 16 september 2020

19:00 uur: kennismaking ouders en leerlingen havo 4 + uitleg PTA-reglement

20:00 uur: kennismaking ouders en leerlingen havo 5 + uitleg PTA-reglement