20-7-2020

Een groot deel van de ouders/verzorgers en leerlingen hebben onze vragenlijst ingevuld.

Hiernaast treft u de link aan naar de resultaten van de ingevulde vragenlijst.