21-9-2020

Veel leerlingen zijn ziek thuis.
Is uw zoon of dochter in staat om huiswerk te maken?
Lees dan de brief hiernaast goed door. Deze heeft u ook per mail ontvangen.

Het is belangrijk dat de leerling zijn of haar mentor informeert.