16-9-2020

In de week van 21 t/m 25 september 2020, vindt de week tegen het pesten plaats.

Dit jaar is het thema “samen aan zet ”.
Middels een lessenpakket met diverse filmpjes en opdrachten brengen de docenten dit thema extra onder de aandacht van de leerlingen.
In het schoolgebouw hebben we op diverse plaatsen posters opgehangen om de leerlingen meer bewust te maken van deze actieweek. 

We willen op deze manier dit gevoelige thema bespreekbaar maken om eventueel pestgedrag snel te kunnen aanpakken.
Als leerlingen vroegtijdig het pestgedrag bespreekbaar maken met mentor, docent of anti-pestcoördinatoren kunnen we ernstige problemen voorkomen.
Op deze manier hopen we samen een veilige schoolomgeving te creëren waar eenieder zichzelf kan zijn en zich veilig voelt.