Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

19-10-2021

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

GGD ZL meet impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking met
middelbare scholen. Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Zuid Limburg brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.
GGD ZL heeft afgelopen voorjaar alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst willen uitzetten onder de scholieren in klassen 2 en 4. In onze regio doen
bijna alle middelbare scholen mee. De scholen nemen de vragenlijsten af tussen 4 oktober en 26 november 2021.

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst
in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende
onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. Leerlingen
die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van
de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor

Ouders/verzorgers en de leerlingen uit de klassen 2 en 4 krijgen voor de afname meer
informatie over het onderzoek via school. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de
antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren een boost te geven! Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en
vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit
vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar. Ze geven een overzicht van de
gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle
GGD’en mee doen zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau
beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van
deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan
de gezondheid en het welzijn van jongeren! De regionale resultaten voor Zuid-Limburg
worden gepresenteerd op www.gezondheidsatlaszl.nl.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met
GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De
GGD vraagt de Gezondheidsmonitor normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Heeft u vragen?

Wil u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd
2021? Dan kunt u contact opnemen via gezondheidsmonitor@ggdzl.nl en/ of telefonisch
via 088 - 880 53 01 of kijk bij de veel gestelde vragen op onze website.

Corona Gezondheidsmonitor