Telefonische bereikbaarheid

8-11-2021

Beste ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen,

Wegens afwezigheid van de medewerkers aan de servicebalie is onze school helaas telefonisch minder goed bereikbaar, waarvoor onze excuses.
Het kan ook voorkomen dat de ziekmelding van uw zoon of dochter nog niet zichtbaar is in Somtoday.
Wij werken hier hard aan om dit op te lossen.

Zijn er dringende zaken, stuur dan een e-mail naar: info@bonnefantencollege.nl