25-3-2021

Vanuit Veiligheid.nl wil men onderzoeken hoe het luistergedrag en eventuele gehoorschade bij jongeren is.

Zie de bijgevoegde flyer hiernaast!

Veiligheid.nl hoopt dat veel jongeren zich aanmelden.