Presentatie informatieavond profielkeuze

10-3-2022

Kijk hiernaast voor de presentatie van de informatieavond over de profielkeuzes.

Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met de decanen, de heren Hecker of Husson.